Formularz kontaktowy
x

NAPISZ DO NAJBLIŻSZEGO SALONU

Znajdź dystrybutora
x

SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM SALONEM

Projekt UE 2016

VIDOK Sp. z o. o.
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla
ogłasza postępowanie ofertowe na  
budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych,  45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy na roboty budowlane

Oświadczenie konflikt interesow

Oświadczenie brak powiązań

Protokół postępowania

 

Pliki wykonawcze (131 MB)

 

Do wyceny należy przyjąć stolarkę wg. zestawienia i wyceny poniżej

Zestawienie stolarki

 

 

          INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

                 Zamawiający   VIDOK Sp. z o.o.,   informuje, iż     zgodnie z pkt. IX, ppkt. 14  Zapytania ofertowego z dnia 16.12.2016 r. następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

                Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.vidok.com), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 16.01.2017 r.

                Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

  

 

„ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW"

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 16.12.2016 r.

 Plik do pobrania:

Załącznik

 

VIDOK Sp. z o. o.

Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla

ogłasza postępowanie ofertowe na  

dostawę i montaż suwnicy jednodźwigarowej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42414210-6 Suwnice

w ramach projektu, pt. „Wdrożenie przez VIDOK Sp. z o.o. innowacyjnej technologii wytwarzania stolarki okiennej o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej, termicznej i odpornej na włamania” współfinansowanego ze środków

 Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Umowa sprzedaży

Oświadczenie konflikt interesow

Oświadczenie brak powiązań

Protokol postepowania

 

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania:

  1. Na ile zmian będzie pracować suwnica
  2. Ile godzin w ciągu zmiany oraz z jakim obciążeniem, pełnym czy też nie

odpowiadamy:

Maksymalny czas użytkowania suwnicy to 2 zmiany po 4 godziny.

Obciążenie średnie –standardowo przenosimy towar o wadze 1 - 1.5T.

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW"

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 30.03.2017 r.

 Plik do pobrania:

Załącznik