Formularz kontaktowy
x

NAPISZ DO NAJBLIŻSZEGO SALONU

Znajdź dystrybutora
x

SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM SALONEM

Poradnik

Jak pielęgnować okna - poradnik

Jak każdy element budowlany domu, również stolarka okienna narażona jest na działanie czynników zewnętrznych. Aby utrzymać doskonały stan okien i drzwi przez długi okres czasu zaleca się regularne stosowanie poniższych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych:

1. Dla utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy okuć ROTO NT przynajmniej raz do roku dokonać smarowania części ruchomych okuć smarem lub olejem nie zawierającym w swym składzie żywic i kwasów (np. olejem silikonowym wg normy DIN 51 825-K2 K-30). Ponadto sprawdzić stabilność połączeń śrubowych i niezwłocznie dokręcać poluzowane lub wymienić uszkodzone elementy. Czynności te winny być wykonane przez wykwalifikowaną grupę serwisową.

2. W celu zachowania czystości i estetyki okien, zarówno ramy jak i skrzydła, czyścić minimum dwa razy do roku. Do mycia używać tradycyjnych środków myjących nie zawierających rozpuszczalników i elementów szorujących powierzchnię. Bardzo ważne jest systematyczne mycie zewnętrznych części okna, ponieważ osady z zanieczyszczonego powietrza są szczególnie trudne do usunięcia po dłuższym czasie i mogą powodować trwałe przebarwienia stolarki.

Przy oknach drewnianych zaleca się zastosować 3 - 4 razy w roku mleczko pielęgnacyjne do drewna (dostępne u producenta) pomagające zachować dobre zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Po oczyszczeniu powierzchni okna nanieść na wilgotną, miękką i nie strzępiącą się szmatkę lub gąbkę, niewielką ilość mleczka do pielęgnacji drewna. Mleczko rozprowadzać po powierzchni ram i skrzydła zgodnie z kierunkiem słojów. Uszkodzenia powłoki malarskiej sięgające aż do drewna (np. pęknięcia), należy jak najszybciej usunąć poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków farbą renowacyjną. Pierwszym zabiegom pielęgnacyjnym stolarkę drewnianą można poddawać dopiero po sześciu tygodniach od chwili ich zamontowania w budynku. Do tego celu użyć wyłącznie łagodnych środków czyszczących, powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym. Zalecamy wcześniejsze wypróbowanie preparatu w niewidocznym miejscu na oknie.

Stosując taśmy samoprzylepne, jako zabezpieczenie stolarki drewnianej na czas robót remontowo - budowlanych, używać tylko takich taśm, które nie niszczą powłok lakierniczych. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo ewentualnego zerwania warstwy lakieru. Po zakończeniu wszelkich robót natychmiast usunąć taśmy ochronne z powierzchni drewnianych.

3. Do mycia szyb stosować łagodne środki czyszczące, specjalnie do tego przeznaczone.

4. Po każdym umyciu okien sprawdzić drożność kanałów odpływowych, usytuowanych w progu ościeżnicy.

5. Uszczelki okienne okresowo konserwować poprzez naniesienie cienkiej warstwy oleju silikonowego.

Zgodnie z warunkami Karty Gwarancyjnej VIDOK niewłaściwa konserwacja okien lub jej brak może spowodować utratę gwarancji na produkt.

Do usuwania większych zabrudzeń i konserwowania stolarki okiennej polecamy SPECJALNY ZESTAW PIELĘGNACYJNY dostępny w salonach firmowych VIDOK.

Zestaw ten zawiera:

  • mleczko do czyszczenia ram okiennych
  • olej do konserwacji okuć
  • środek do zabezpieczenia uszczelek.


WIETRZENIE POMIESZCZEŃ ? BARDZO WAŻNE !

Regularne wietrzenie pomieszczeń to sposób na zapewnienie zdrowego klimatu mieszkania oraz utrzymanie dobrego stanu okien na wiele lat. Pozwala usunąć z otoczenia nadmiar wilgoci, zapobiegając skraplaniu się pary wodnej na szybach. Wystarczy uchylić okno 3 do 4 razy dziennie na kilka minut lub pozostawić go w pozycji rozszczelnienia korzystając z funkcji mikrowentylacji. Można też wyposażyć okna w wygodne i skuteczne higrosterowane nawiewniki powietrza.

Ważne jest, aby wszystkie pomieszczenia były dobrze ogrzane. Im wyższa temperatura pomieszczenia, tym więcej wilgoci może wchłonąć powietrze. W wyziębionych pomieszczeniach dochodzi bowiem do nadmiernego gromadzenia się wilgoci.

Jeżeli podczas gotowania, prania lub kąpieli wytwarza się dużo pary wodnej, należy odpowiednio częściej wietrzyć pomieszczenia.

Wilgotność powietrza w mieszkaniu powinna wahać się w przedziale od 40 do 50%


ZJAWISKO ZAPAROWANYCH SZYB?

Zdarza się, że po wymianie starej stolarki na nowoczesną dochodzi do skraplania się wody na powierzchniach szyb. Dzieje się tak dlatego, że wilgotne powietrze panujące w pomieszczeniach graniczy zpowierzchniami o niższej temperaturze, oziębia się do stanu nasycenia, po czym następuje skraplanie się nadmiaru wilgoci na tych powierzchniach.

Przyczyny kondensacji pary wodnej na szybach mogą być następujące:

  • niewłaściwa wentylacja pomieszczenia (niedrożność lub brak kanałów wentylacyjnych)
  • zbyt krótkie wietrzenie ( mała ilość wymian w ciągu doby )
  • niska temperatura powietrza w części przyokiennej
  • zła izolacja cieplna ścian lub jej brak
  • niewłaściwa izolacja szpalet okiennych
  • niska temperatura grzejników

Na szybach efekt kondensacyjny może wystąpić zarówno od strony wewnętrznej pomieszczenia, jak również od strony zewnętrznej:

1. Na powierzchni szyby od strony wewnętrznej

Dotyczy to szczególnie pomieszczeń o dużej wilgotności względnej. Nowoczesne, dobrze osadzone okna są szczelniejsze od dotychczas stosownych, przez co redukuje się w znacznym stopniu straty ciepła. Z drugiej jednakże strony utrudniona została naturalna wymiana powietrza. Częste wietrzenie pomieszczeń umożliwi wymianę wilgotnego powietrza na suche z zewnątrz. Suche, świeże powietrze nagrzewa się szybciej niż powietrze o dużym stopniu wilgotności ipozostaje dzięki nowym szczelnym oknom w pomieszczeniu, zapewniając korzystny mikroklimat.

2. Na powierzchni szyby od strony zewnętrznej

Szyba zewnętrzna posiada zimną, uwarunkowaną atmosferycznie płaszczyznę, na której przy odpowiednio wysokiej wilgotności może tworzyć się nalot. Przyczyną powstawania nalotu jest wysoka ciepłochłonność szyb izolacyjnych (niskie wartości współczynnika przenikalności cieplnej U). Z pomieszczenia wydostaje się na zewnątrz znacznie mniej ciepła wobec czego szyba zewnętrzna posiada niską temperaturę. Efekt kondensacyjny na zewnętrznych powierzchniach ze szkła izolacyjnego jest zjawiskiem uwarunkowanym przez właściwości fizyczne samego szkła oraz istniejące warunki atmosferyczne. Zewnętrzny nalot jest widocznym dowodem posiadania przez Państwa szyb o niskim współczynniku U. Reasumując: efekt kondensacyjny na szybach nie świadczy o wadliwości a potwierdza wysoką jakość zastosowanego szkła izolacyjnego.

 

 

 

Skraplanie i zamarzanie pary wodnej na szybach nie podlega reklamacji.