Formularz kontaktowy
x

NAPISZ DO NAJBLIŻSZEGO SALONU

Znajdź dystrybutora
x

SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM SALONEM

Stolarka przeciwpożarowa

W ostatnich latach zauważyć można wzrost świadomości zagrożeń pożarowych – zarówno w budynkach mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej.
Ponadto, w budynkach użyteczności publicznej wprowadzane są dodatkowe, surowe wymagania odnośnie stosowania przegród przeciwpożarowych, które ze względów estetycznych powinny jak najmniej rzucać się w oczy. Naprzeciw tym wszystkim wymaganiom wychodzi firma VIDOK poszerzając ofertą o aluminiową stolarkę przeciwpożarową w systemie YAWAL® 75 EI.

 

YAWAL® TM 75 EI - to system ścian i drzwi przeciwpożarowych o klasach odporności
EI 15, EI 30, EI 45 i EI 60.


System YAWAL to stolarka przeciwpożarowa, która daje możliwość produkcji szerokiej gamy konstrukcji drzwi, ścian oraz różnych kombinacji ich obu. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne drzwi oraz ściany przeciwpożarowe można wykorzystać w budownictwie mieszkaniowym, gmachach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych.

Drzwi systemu YAWAL® TM 75 EI mogą być wbudowane w ściany działowe systemu YAWAL® TM 75 EI, które gwarantują klasę odporności ogniowej równą klasie odporności ogniowej drzwi lub innych ścian, w zgodzie z projektem technicznym. Zarówno ściany, jak i drzwi w tym systemie, zapewniają spełnienie surowych kryteriów odporności ogniowej w klasach EI 15, EI 30, EI 45 i EI 60 co oznacza:

  • wysoką szczelność ogniową czyli zapobieganie przedostawaniu się płomieni
  • dużą izolacyjność ogniową, która oznacza ograniczenie przepływu energii cieplnej przez odpowiednio 15,30, 45 i 60 minut

oraz w zakresie dymoszczelności S15 i S60 co oznacza, że zapobiegną one przedostawania się dymu przez 15 lub 60 minut.

Profile te mają 75 mm szerokości oraz przekładką termiczną 32mm. Profile wypełnione są wkładami izolacyjnymi: w komorze środkowej, lub we wszystkich komorach, w zależności od wymaganej odporności na ogień.